Medlemsregler

Man skal have en passion for at gøre en forskel, kunne arbejde som et team og have interesse for at være aktiv, dyrke motion, leg, bevægelse, samt friluftsliv.

Alle medlemmer betaler kontingent, inkl. bestyrelsen. Man bliver medlem via et medlemskab, hvor man samtidig accepterer vilkårene.

Kontingent

Årligt kontingent udgør 400 kr. for medlemmer over 16 år.

Kontingent kan betales af en gang eller deles op i 2 betalinger.

 • 400 kr. betales årligt fra d. 1/1

Eller

 • 200 kr. betales årligt fra d. 1/1
 • 200 kr. betales årligt fra d. 1/7

Halvårligt kontingent

 • 200 kr. betales fra d. 1/7

 

Årligt kontingent udgør 250 kr. for medlemmer under 16 år.

Kontingent kan betales af en gang.

 • 250 kr. betales årligt fra d. 1/1

Halvårligt kontingent

 • 125 kr. fra d. 1/7

Kontingent betales en gang årligt eller kan deles op og betales over to gange


Medlemskrav:

 • Bære vores brand ved lejlighed
 • Bruge vores hashtags ved opslag på de sociale medier (#charity7summits, #vejrhøjtrail, #legeheltene)
 • Tag os på billeder på Instagram: @charity7summits og @vejrhøjtrail (Så spreder vi jeres budskab, husk det skal være på selve billedet)
 • Ikke misbruge vores rabataftaler
 • Ikke misbruge vores brand

Bestyrelsen har myndighed til at ekskludere et medlem af foreningen. Dette bestemmes ved flertal i bestyrelsen.

Man kan blive ekskluderet ved at modarbejde bestyrelsen og de vedtægter foreningen har, samt at handle til ens egen fordel og ikke foreningens. Vedtægter

Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.